Predizvik-za-mladi-istrazuvaci-2

Известување за „Предизвик за млади истражувачи“

Фонд за иновации и технолошки развој ве известува дека на седница на Управен одбор од 20.04.2019 год. донесена е одлука фазата на претселекција на предлог проекти во рамки на јавниот повик „Предизвик за млади истражувачи“ да трае заклучно со 17.05.2019 година.

Селекцијата на најдобрите предлог проекти и презентацијата на претселектираните апликации пред Комисија за оценување и избор ќе се спроведе најдоцна до 10.06.2019 година.