Книјески: Компаниите мора да разберат дека иновативна идеја е само онаа која ја прифаќа пазарот!

volfgang

Книјески: Компаниите мора да разберат дека иновативна идеја е само онаа која ја прифаќа пазарот!

 Интервјуто може да го прочитате ТУКА.