Панел дискусија Битола ФИТР Musich Tech Festival

Инвестирањето во младите е најсигурната инвестиција – ФИТР на панел дискусија во Битола

Инвестирањето во младите е најсигурната инвестиција – ова беше заклучокот од денешната панел дискусија која се одржа во Битола, а кој имаше за цел продлабочување на соработката помеѓу бизнис секторот, локалните власти и стопанските комори преку поддршка на иновативни бизнис проекти на млади.

Новите програми за млади на ФИТР ќе бидат директен поттик тие да ја гледаат својата иднина во Македонија, како и да ги поттикнат иновациските и претприемачки вештини помеѓу младата популација.

Програмите за млади ќе придонесат и за надминување на јазот кој се јавува помеѓу стекнатото знаење и вештини во воспитно-образовниот процес и прилагодување на потребите и барањата на пазарот на трудот.

Во рамките на настанот беа промовирани и наградените проекти во рамките на меѓународниот фестивал Music Tech Festival Macedonia. Овој меѓународен фестивал беше поддржан од страна на ФИТР, како и компанијата Кромберг и Шуберт и општина Битола.