АГЕНДА

Информативен настан на Фондот за иновации и технолошки развој за
првиот повик за инструментот
Кофинансирани грантови за старт-ап, спин оф претпријатија и иновации
и
Министерство за образование и наука

11:00 – 11:15
Регистрација на учесниците

11:15 – 12:00
Можности за финансирање

Претставување напрвиот повик за финансирање под инструментот Кофинансирани грантови за старт-ап, спин-оф претпријатија и иновации
12:00 – 12:15
Прашања и одговори

12: 15 – 12:30
Пауза

12:30 – 13:30
Подготовка на предлог-проекти
•    Апликациски формулар
•    Бизнис план
•    Буџет на проектот
•    Придружна документација

13:30 – 13:45
Прашања и одговори

13:45 – 14:30
Можности за финансирање преку програмата ХОРИЗОНТ 2020 (Министерство за образование и наука)