На 2ри Април 2015 година во Народната Канцеларија на Претседателот на РМ, Фондот за иновации и технолошки развој одржа работна средба меѓу израелскиот експерт за високи технологии, Јакоб Фас, универзитетите, стопанските комори и општините со цел запознавање со моделите на поддршка на секторот на високи технологии преку соработка меѓу бизнис заедницата, универзитетите, владата и локалната самоуправа.