FITR_Jovan_Despotovski_MRT_06-01-2018

Обезбедени се дополнителни 50 милиони евра со планот за економски развој на Владата на Република Македонија за Фондот за иновации

Преку инструментот за поддршка за комерцијализација на иновации, Фондот за иновации ја поддржа компанијата „Био Инженеринг“ со 96.000 евра која со двете свои лаборатории е единствена во регионот од ваков тип. Со цел да се поттикнат вакви и поголеми компании да аплицираат на повиците, Фондот за иновации има обезбедено дополнителни 50 милиони евра од буџетот на Р. Макеоднија, со што ограничувањето за доделување на средства до 100.000 евра, во иднина би изнесувало до 20 милиони денари, односно 330.000 евра.

Прилогот е објавен во вестите на МРТ на 06.01.2018