ПРАВИЛA за организирање и спроведување на натпревари и предизвици за поттикнување на иновативноста во приоритетните области од науката и технологијата

Правила за предизвици и натпревари pravila