Дарис Инжинеринг

Првиот паметен громобран во светот е од Македонија

Петре-Ристески-до-паметниот-громобран-Веда-Тотал

Прочитајте ја приказната за првиот паметен громобран на компанијата Дарис Инженеринг, еден од првите корисници на Фондот за иновации.