Слободен пристап до податоци од јавен карактер

Врз основа на член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл. Весник бр. 13/06, 86/08, 6/10, 42/14, 148/15, 55/16), Директорот на  Фондот за иновации и технолошки развој го назначи следното лица за контакт:

Г-ѓица Бојана Трајковска, Виш соработник во одделение за имплементација на програми
контакт: bojana.trajkovska@fitr.mk 

Барање за пристап до информации од јавен карактер Превземи