Слободен пристап до податоци од јавен карактер

Врз основа на член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл. Весник бр. 13/06, 86/08, 6/10, 42/14, 148/15, 55/16), Директорот на  Фондот за иновации и технолошки развој го назначи следното лице за контакт:

Николина Стојанова-Трајковски
контакт: nikolina.stojanova@fitr.mk

Барање за пристап до информации од јавен карактер Преземи