Создаваме успешни приказни

Создаваме успешни приказни – ФИТР досега поддржа 314 компании, 54 училишта и 30 организации

ФИТР Достигнувања

Дарк-1                                                          Преплет

Кодвел Анлимитед                                   Доктор Гуднајт

Иновејшн                                                   Синапсе Авиатион

Книготека                                                   Торакс

Докстеам                                                     Таргет Груп

Стратум рид

Фејдом Фурнитуре

Прајм Аппс 

Нетам