Компанија Дуна ПСЦ од видео за ФИТР

„Ултима Вин“ на Дуна поддржан од ФИТР

Проектот „Ултима Вин“ на компанијата Дуна е решение за прецизно, поекономично и поефикасно земјоделство кое ќе дава точни и прецизни информации во реално време за потребите на земјоделството од почва, ѓубриво, пестициди.

„Исклучително сме среќни што Фондот за иновации и технолошки развој препозна потенцијал во ваквата идеја која и самите ние многу посветено ја развивавме, а за почеток на еден ваков проект ни се важни не само средствата кои беа одобрени, туку и поддршката и признанието дека правиме нешто општествено корисно и иновативно.“, велат од „Дуна“.

Развојот на „Ултима Вин“ ќе придонесе за исклучително намалување на земјоделските загуби, а со тоа директно ќе влијаеме врз создавањето на сигурна и здрава храна и позитивно ќе влијаеме врз животната средина и здравјето на луѓето – сметаат од оваа компанија.

„Решението е замислено да биде лесно прилагодливо на различни земјоделски култури на различни почви и во различно опкружување, па затоа очекуваме да предизвика интерес и на светските пазари.“, истакнува претставничката на „Дуна“ во ова видео.

Компанијата Дуна е една од над 70 домашни компании/конзорциуми поддржани од ФИТР во рамките нa првиот јавен повик од Планот за економски раст на Владата на Република Македонија.