Јавна консултација по однос на воведување нова мерка а поттикнување на иновациската дејност – „Иновациски ваучери“

Почитувани,

Фондот за иновации и технолошки развој развива нова мерка за поттикнување на иновациската дејност чија специфична цел е да ја поттикне соработката помеѓу академската заедница и приватниот сектор.

Со цел да го унапредиме процесот на консултација во тек на изработката на јавните политики документите за оваа мерка се јавно достапни на следните линкови нацрт Правилник за доделување финансиски средства преку Иновациски ваучери и нацрт Образец за Проектна апликација. Фондот високо ќе го цени Вашето учество и ќе ги земе во обзир сите препораки и коментари доставени од Ваша страна при изработката на конечните верзии на документите за оваа мерка.