Известување за „Предизвик за млади истражувачи“

Фонд за иновации и технолошки развој ве известува дека на седница на Управен одбор од 20.04.2019 год. донесена е одлука фазата на претселекција на предлог проекти во рамки на јавниот повик „Предизвик за млади истражувачи“ да трае заклучно со 17.05.2019 година.

Селекцијата на најдобрите предлог проекти и презентацијата на претселектираните апликации пред Комисија за оценување и избор ќе се спроведе најдоцна до 10.06.2019 година.

Досега околу 1000 презмени апликациски пакети за вториот повик од Планот за економски раст на Владата

Фондацијата за поддршка на претпријатија – ЕСА Тетово и Стопанската Комора на Северо-Западна Македoнија во соработка со Фондот за иновации и технолошки развој, организираа презентација поврзана со Инструментот за кофинансирани грантови за комерцијализација на иновации пред компаниите од северозападниот регион и членки на СКСЗМ. На претставниците на компаниите им се обратија министерот за економија, Крешник Бектеши и директорот на ФИТР, Јован Деспотовски.

Министерот Бектеши нагласи дека малите и средните претпријатија се двигатели на инклузивниот економски раст во Република Северна Македонија и во создавањето на продуктивни и одржливи работни места.

Инфо сесија комерцијализација на иновации во Тетово 2

„Со ваквата поддршка сакаме да ја подигнеме конкурентноста на малите и средни компании, за да можат да соработуваат со други компании од земјата и надвор од неа, односно да бидат извозно ориентирани. Крајна цел на целиот тој процес е развој на општеството. Развојот на МСП долгорочно гледано води кон јакнење на целокупната економија,“ рече министерот Бектеши.

Директорот на ФИТР, Јован Деспотовски нагласи дека Фондот ќе продолжи на домашните компании да им обезбедува користење на бесплатна советодавна поддршка и техничка помош.

„ФИТР е отворена државна институција. Настојуваме целосно да ги доближиме програмите, можностите и критериумите до сите компании, во сите региони. Започнавме процес на децентрализиран пристап до информации, советодавни услуги и техничка помош. Тетово е еден од трите први урбани центри кои учествуваат во овој процес. Фактот што во овие три недели од објавувањето на повикот имаме околу 1000 презмени апликациски пакети ни е само мотив повеќе да продолжиме да работиме и понатаму со исто темпо. Тоа истовремено е и знак на доверба на компаниите во иниституцијата и начинот на којшто работиме.“ – изјави Деспотовски.

Инфо сесија комерцијализација на иновации во Тетово 3

Вкупната вредност на предвидените средства за овој инструмент е пет милиони евра, од кои 3 милиони евра обезбедува државата, додека 2 милиони обезбедува Светската банка.

Проектите кои се поддржани со овој инструмент се: истражувачки и развојни активности, активности за тестирање, активности за заштита на интелектуална сопственост, проекти, развој на пилот-линија, активности за обезбедување квалитет, маркетинг и продажба.

Повикот за аплицирање во овој проект е отворен до 15.05.2019 година. Владата ги поттикнува сите што ги исполнуваат условите предвидени да аплицираат за развој на економијата на земјата во целина.

Сите информации поврзани со повикот, апликацискиот формулар како и правилниците и формуларите за оценување се објавени на следниот линк www.fitr.mk/inovacii

ФИТР од денес со децентрализирани информации и поддршка за компаниите

Фондот за иновации и технолошки развој во соработка со Фондацијата за развој на претприемништво, регионална и прекугранична соработка Битола, денеска организираше презентација на Инструментот за кофинансирани грантови за комерцијализација на иновации, на која присуствуваа претставници на педесетина мали, микро и средни претпријатија од Пелагонискиот регион.

„Фондот е отворена државна институција. Целта на овој настан во Битола е на компаниите од Пелагонискиот регион да им ги приближиме инструментите на ФИТР и можностите за финансиска поддршка од државата“, изјави Јован Деспотовски, директор на ФИТР.

Инфо сесија Битола за комерцијализација на иновации 2

Тој додаде и дека Фондот ќе продолжи на домашните компании да им обезбедува користење на бесплатна советодавна поддршка и техничка помош, а за прв пат оваа поддршка ќе се нуди и децентрализирано во Битола. ФИТР во соработка со Фондацијата за развој на претприемништво, регионална и прекугранична соработка како партнерската организација на компаниите од овој регион ќе им обезбеди поддршка на потенцијалните апликанти, и ќе нуди информации поврзани со инструментите, деталите, условите и можностите за аплицирање. Вакви инфо-центри во наредните денови ќе почнат да функционираат и во Тетово и Струмица, во соработка со локални партнерски организации и здруженија.

“Особено не охрабрува фактот што имаме голем интерес кај компаниите за нашите инструменти, што истоврмено е знак на доверба во самата инстутуција и процесите што ги спроведуваме. Последните бројки велат дека од објавувањето на овој јавен повик од крајот на март до сега се преземени околу 850 апликациски пакети при што очекуваме голем дел од нив и да поднесат предлог апликации,“ рече Деспотовски, охрабрувајќи ги компаниите од овој регион да инвестираат во развој на иновативни проекти.

Инфо сесија Битола за комерцијализација на иновации 3

Инаку, јавниот повик за Инструментот за кофинансирани грантови за комерцијализација на иновации е отворен до 15.05.2019 година, и тој има за цел да се поттикне зголемување на активностите за истражување и развој во приватниот сектор, да се охрабри соработката меѓу приватниот сектор и приватниот сектор со високообразовните и научноистражувачките установи, како и останатите форми на соработка за комерцијализација на иновации.

Сите информации поврзани со повикот, апликацискиот формулар, како и правилниците и формуларите за оценување се објавени на следниот линк: www.fitr.mk/inovacii

Вицепремиерот Анѓушев и директорот на ФИТР Деспотовски во посета на „Аквапоника“ – микрокомпанија која е пример за примена на иновации во земјоделството

Заменикот на претседателот на Владата задолжен за економски прашања, Кочо Анѓушев и директорот на Фондот за иновации и технолошки развој Јован Деспотовски ја посетија компанијата „Аквапоника“, добитник на грант од ФИТР. Проектот на оваа микро-компанија – „Брендирани млади органски салати“ има за цел да воведе нов иновативен производствен процес кој истовремено овозможува контрола на квалитетот на производот „од нива до полица во продажно место“ и лесна следливост на неговото потекло.

За време на посетата на дел од нивните засадени површинско градинарски култури во с. Орешани во близина на Скопје, Вицепремиерот нагласи дека ова е одличен пример како државата дава поддршка на микро, малите и средни компании, како оваа микро-компанија која е основана од двајца млади претприемачи, брат и сестра.

„Се почнува од добра идеја, добар план, а со напорна работа и посветеност се постигнува и посакуваниот резултат. Она што го видов тука е дека тие направиле еден издржан и одржлив систем со кој се обезбедува производство во текот на целата година, а не само сезонски. Ова е токму таков пример како добра и едноставна идеја може да резултира во бизнис кој ќе генерира приходи,“ рече Вицепремиерот Анѓушев. Тој нагласи дека изборот за посета на мала компанија од добитниците на грантови на ФИТР, не е случаен, бидејќи поттикнување на раст на малите компании е многу важен за развојот на една економија.

Вицепремиерот потсети дека во тек е вториот повик за ко-финансирани грантови за стимулирање на технолошки развој и иновации на микро, мали и средни компании, за кој се обезбедени 5 милиони евра од ФИТР и Светска Банка.

„Искористете ја можноста, аплицирајте. Од разговори со оние компании кои веќе ја искористиле можноста и потпишале договори, дознавме дека поддршката која ја добиле е особено важна за нивните проекти. Финансиската инекција им дава поголема слобода и сигурност во реализација на проектите и значително се убрзува нивната реализација. Владата ќе продолжи да го поддржува стопанството, успехот на компаниите е бенефит за сите“ рече вицепремиерот Кочо Анѓушев.

Оваа компанија е една од 11 проекти поврзани со иновации во земјоделие кои до сега добиле финансиска поддршка од ФИТР.

“Овде можеме да го видиме во пракса она што го повторуваме секогаш, дека иновациите се применливи секаде, не само во ИТ индустријата. Иновациите се практична работа која носи додадена вредност. Во Северна Македонија создадената вредност по ангажирано лице во земјоделието е една третина од европскиот просек, а во однос на една Холандија која е една од најразвиените земји во овој сектор заостанува десет пати. Нашата цел е да создадеме поголема додадена вредност по работник. Од друга страна исто така сакаме преку поддршката на вакви проекти да се намали и зависноста од увоз на вакви производи. На пример Израел земја која е меѓу водечките по инвестиции во иновации во сите сектори е 50% пустинска земја, а задоволува 95% од потребите со домашно локално производство на земјоделски култури, “ посочи Јован Деспотовски, директорот на ФИТР.

Сопствениците на компанијата „Аквапоника“, Милица и Васе Петрушевски кои по струка се од ИТ секторот и образование велат дека главната цел им е да ги урнат табуата дека земјоделието е ниско доходовно. Тие нагласија дека со нивниот пристап на развој на производ од “семка до полица“ по само неколку месеци носи резултати, како и дека без поддршка од државата нивниот концепт на развој на домашни брендирани еколошки градинарски производи би бил само идеа.
Вкупниот буџет на проектот кој ќе трае една година е 50.000 евра од кои 35.000 се од ФИТР, а 15.000 ги вложува компанијата.

Инаку „Аквапоника“е компанија специјализирана за производство и продажба на сертифициран органски зеленчук и негови полупроизводи. Мисијата на „Аквапоника“ е да развива производи што ќе ги задоволат разновидните потреби на своите потрошувачи, притоа обезбедувајќи и гарантирајќи висок органски квалитет и лесна достапност за потрошувачите. „Аквапоника“ денеска обработува околу еден хектар органски и ниви во органска конверзија. Новата линија на еко-производи веќе се продава во поголемите маркети во земјава.

Иновативните фирми со 15 проценти побрз раст во продажбата

Претпријатијата кои се иновативни имаат 15 проценти побрз раст во продажбата отколку неиновативните, осум отсто побрз пораст на продуктивноста и на конкурентноста, како и побрз пораст на платите, беше истакнато на денешната инфо сесија во Сојузот на стопански комори за вториот повик за кофинасирани грантови за комерцијализација на иновации, што го спроведува Фондот за иновации, како дел од владиниот План за економски раст.

За повикот објавен пред десет дена и којшто е отворен до 15 мај, досега се подигнати над 500 апликациски формулари. На располагање се пет милиони евра, од кои два милиона обезбедува Светска банка.Наманет е за сите микро, мали и средни претопријатија, а годинава може да аплицираат и приватни здравствени установи со доминантна домашна сопственост, новина воведена како предлог на ССК.

IMG_6238

– За стопанството свеж капитал е секогаш неопходен, особено за малите и средни претпријатија, кои тешко доаѓаат до финансии, а ваквата поддршка им е повеќе од неопходна за зголемување на квалитетот на работата, растот и развојот. Вложувањето во иновациите е многу важно за домашните компании и нивната конкурентност, рече на презентацијата Габриела Кулебанова, потпретседател на ССК.

Таа укажа дека според статистичките податоци, компаниите коишто внеле иновација во работењето имаат значајни резултати во намалување на трошоците, но и зголемување на работата и на профитот.

Како што информираше директорот на ФИТР Јован Деспотовски, подигнатите 500 апликациски формулари се потврда за интересот на компаниите и за довербата во процесот за аплицирање и доделување на парите.

-Со повикот се обезбедува до 70 проценти кофинансирање за микро и мали односно до 60 проценти за средни компании во максимален износ од 20 милиони денари. Средствата ќе се исплаќаат на квартална основа, согласно со динамиката на реализација на проектниот план по претходна уплата на сопственото учество на компанијата извршен мониторинг на реализација на активностите од страна на Фондот, рече Деспотовски.

IMG_6223

Новитет со повикот е воведувањето на т.н ројалти, со којшто компанијата се обврзува по успешна комерцијализација на иновацијата и почеток на остварување приходи од проектот, пет проценти од годишниот приход во првите пет години да ги уплаќа во ФИТР.

Компаниите ќе добијат и техничка помош за совети за аплицирање, којашто Фондот ја обезбедува во Скопје, како и во Тетово, Битола и Струмица, како регионални центри.

Заклучно со последниот повик што ФИТР го реализираше за старт ап компании моментно реализира финансиско портфолио од 22 милиони евра. Опфатени се 235 компании од сите категории по големина и сите дејности.

Лани 60 проценти од успешните апликанти биле во ИТ дејноста, а останатите 40 проценти од градежништво, енергетика, животна средина, медицина, индустријата за мебел.

Податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека најиновативни се фирмите од областа на финансиите и осигурувањето, по што следуваат информатичко комуникациските. Иновативноста е најмалку застапена кај транспортните и земјоделските компании.

Проектот „Вином“ на компанијата Био Инжинеринг со поддршка од ФИТР

Проектот „Вином“ на компанијата Био Инжинеринг има за цел да им помогне на малите винарници да станат се поконкурентни на пазарот на производство на новите персонализирани вина.

„Нашата компанија е основана во 1998 година, значи веќе постоиме 20 години. Моментално се наоѓаме во нашиот истражувачки центар за примената микробиологија и биотехнологија, каде што ќе се работи и проектот „Вином“ кој е финансиран од Фондот за иновации и технолошки развој. Целта на овој проект е изолација на геолокални, автохтони македонски квасци од домашните лозја.“, велат од компанијата Био Инжинеринг.

Тие истакнуваат дека со ова за прв пат во нашата историја се атакува ваков проблем и се надеваат дека со тоа ќе го откриеме скриеното енолошко богатство кое го кријат нашите лозја во однос на автохтони македонски квасци.

„Фондот со нивниот грант ни помага да набавиме дополнителна опрема со која ќе успееме да го завршиме овој проект, како и да го прошириме нашиот капацитет во однос на вработување на нови млади кадри во полето на применетата микробиологија.“, истакнува претставникот на компанијата во видеото.

Компанијата Био Инжинеринг е една од над 130 домашни компании/конзорциуми поддржани од Фондот за иновации и технолошки развој во рамките на првиот јавен повик од Планот за економски раст на Влада на Република Северна Македонија.

Со првиот и вториот инвестициски бран се реализираат инвестиции во домашниот приватен сектор во износ од 28 милиони евра. Се ангажираат над 780 лица, од кои 158 се нови работни места, со просечна плата од 45.000 денари.

Отворање и транспарентност на институциите преку дигитализација – Деспотовски на Дигитален самит во Белград

Директорот на ФИТР Јован Деспотовски учествува на вториот Дигитален самит на Западен Балкан кој се одржува во Белград. На панелот “Дигитална економија и опшетство“ на кој главни теми беа зголемување на транспарентноста на јавната администрација и поголема употреба на отворени податоци, Деспотовски изјави:

„Демократизацијата на општеството сакаме да ја постигнеме и преку целосно отворање и транспарентност на институците. Во тој процес ги вклучуваме и домашните компании како и граѓанското општество. Програмата “Пристап“ која ја започнавме во 2018 година со Министерството за транспорт и врски нуди токму таква можост – домашните ИТ компании преку отворање на податоците од системите на институциите да ги искористат за изработка на решенија кои ќе овозможат нивна отвореност, но и ефикасност. Дигитализацијата на општеството и јавниот сектор е исто така и еден од трите столба на Научно технолошкиот парк, кој неодамна беше отворен во Скопје,“ нагласи, меѓу другото, Деспотовски во своето излагање.

Дигитален самит на Западен Балкан во Белград 2

Сите панелисти се согласија дека постои и поголема потреба од регионална соработка на ова поле кое ќе донесе позитивни придобивки за граѓаните. Тие ги споделија искуствата од своите земји и побараа да се направи регионална база во која ќе се интегрираат отворените податоци кои ќе му бидат од корист и на бизнис секторот.

На панелот покрај Деспотовски, учествуваа и Сузана Прибиловиќ, министер за јавна администрација на Црна Гора, Одета Барбулиши заменик министер за надворешни работи на Албанија, Михајло Јовановиќ, директор на канцеларијата за информатичка технологија на Србија и Славиша Лечиќ, советник за корисници од САП.

Инаку на Дигиталниот самит, овие два дена во Белград се присутни околу 4.000 учесници и 200 говорници од 30 економии, кои ги претставуваат најновите трендови во областа на ИТ индустријата.

Презентиран вториот јавен повик за кофинансирани грантови за поддршка на иновации – достапни 5 милиони евра за микро, малите и средни компании

Заменикот на претседателот на Владата задолжен за економски прашања д-р Кочо Анѓушев и директорот на Фондот за иновации и технолошки развој, Јован Деспотовски денеска го презентираа вториот повик од Планот за економски раст на Владата (ПЕР), наменет за ко-финансирани грантови за комерцијализација на иновации.

Ова е можност за домашните компаниите да добијат поддршка од државата за развој на своите бизниси со цел да станат понкурентни на домашниот и странските пазари, нагласи д-р Кочо Анѓушев, заменик претседател на владата на РСМ, задолжен за економски прашања, пред претставниците на стопанските комори и партнерски организации.

„Овие средства во висина од 5 милиони евра, се наменети за поддршка за технолошки развој и внесување на иновации на микро, малите и средни претријатија, да ја обноват технологијата, купат нови машини, да ја подобрат продуктивноста и бидат поконкурентни на пазарите. Со еден збор оваа мерка е за подигнување на конкурентноста на малите и средни компании, за да можат да соработуваат со други компании од земјата и надвор од неа, односно да бидат извозно ориентирани“, истакна Вицепремиерот.

IMG_5705

Овие мерки, кои се дел од Планот за економски раст, од оваа година се поддржани и од Светска Банка, односно, програмата е усогласена од двете страни со цел да се обединат средствата и од државниот буџет и од странски организации кои го поддржуваат бизнисот.

„За потребите на инвестициите на средните компании се обезбедуваат грантови во висина до 60% од вкупниот износ на проектите, додека за микро и малите компании, се обезбедуват поголема поддршка во вредност до 70%, со цел да ја истакнеме значајноста на малите компании. Максималната вредност на грантовите може да достигне до 20 милиони денари или 350 илјади евра“, рече Анѓушев.

Вицепремиерот подвлече дека ова е втора година како се спроведува оваа мерка од страна на ФИТР, при што потенцираше дека во минатата година се постигнати позтиивни резултати, при што се поддржани дури 133 компании со доминантен домашен капитал.

„Минатата година поддржани се проекти во вкупна вредност од над 28,3 милиони евра, од кои околу 57%, или 16,1 милиони евра се грант од страна на државата, додека компаниите учествуваат со 12,2 милиони евра. Исплатата на финансиската поддршка е поврзана со динамиката на реализација на инвестицијата од страна на компаниите и се врши на квартална основа, по претходно извршена ревизија од овластена ревизорска куќа, избрана на јавен повик“, нагласи Анѓушев.

Директорот на Фондот за иновации и технолошки развој, Јован Деспотовски кој ги презентираше условите и начинот на аплицирање, истакна дека со овој повик Светската банка станува партнер на Владата во реализација на Планот за економски раст, во делот на комерцијализација на иновациите.

„Новитет е тоа што овој повик е резултат на спојување на двата постоечки инструменти за финансирање на иновации, финансирани од Светска Банка и од Владата. Она што особено не радува е дека една реномирана финансиска институција како Светската банка ги прифати условите од владиниот План за економски раст што резултираше во овој заеднички инструмент,“ нагласи Деспотовски.

IMG_5866

Покрај тоа што повикот е наменет за микро, мали и средни претпријатија, сега тој е отворен и за приватни здравствени установи (ПЗУ) со доминантна домашна сопственост кои сакаат да развијат иновативен производ, услуга или процес.

Според Деспотовски воведувањето на можноста за апликации од ПЗУ произлезе од интересот кој здравствените организации го изразија минатата година.

„Направивме одредени измени во правилниците за да им излеземе во пресрет на овој сегмент од економијата, бидејќи медицината е едно од главните полињата каде што глобално се развиваат иновации“, рече Деспотовски.

Директорот на ФИТР најави и нов механизам за учество на Фондот во успехот на инвестициите што се ко-финансираат. Имено, со завршување на проектите и почетокот на остварување на приходи од иновациите што се поддржуваат, компаниите апликанти ќе уплаќаат по 5% од годишниот приход на сметката на Фондот. Ова ќе трае во период од 5 години, со ограничување дека вкупниот износ на вака уплатени средства кон Фондот не смее да надмине 120% од поддршката на Фондот во инвестицијата.

“Овој модел е поставен во инструментите кои ги финасираме со средства од Светска банка. Тој е тестиран и успешно функционира што се потврдува со фактот дека 20 компании поддржани во изминатите години, а кои веќе остваруваат приходи, уплаќаат средства во Фондот. Целта е Фондот, како партнер на компаниите во инвестицискиот циклус, да биде партнер и во резултатите односно успехот на инвестицијата“, рече Деспотовски.

Претставниците на компаниите Докстим и Виталија, кои се добитници на грантови во рамките на првиот повик од Планот за економски раст, ги споделија своите искуства за процесот на апликацирање и досегашната реализација на проектите. Според нив можноста за кофинансирање од ФИТР и Владата им помага на компаниите во забрзување на реализација на нивните постоечки проекти и придонесуваат кон зголемена додадена вредност, односно нивните производи и услуги да станат поконкурени на домашните и странските пазари.

IMG_5909

Вкупен износ на средства на вториот јавен повик во рамките на ПЕР, е 5 милиони ЕУР од кои 2 милиони обезбедува Светската банка.

Средствата ќе се исплаќаат на квартална основа, согласно динамиката на реализација на проектниот план, по претходна уплата на сопственото учество на компанијата и извршен мониторинг на реализација на активностите од страна на Фондот.

Во периодот на аплицирање ФИТР на домашните компании ќе продолжи да им обезбедива користење на бесплатна советодавна поддршка и техничка помош, а за прв пат оваа поддршка ќе се нуди и децентрализирано, во Тетово, Струмица и Битола, во соработка со локални и регионални партнерски организации.

Дополнително, со цел информирање за деталите од повикот, условите и можностите за аплицирање, Фондот ќе реализира и повеќе информативни сесии во соработка со стопанските комори и други организации.

Евалуацијата на пристигнатите инвестициски предлози ќе се врши во две фази: првата фаза на претселекција ќе ја вршат надворешни стручни лица, домашни експерти од 22 економски дејности. Во втора фаза, проектите ќе ги разгледува Комитетот за одобрување на инвестиции, составен од пет странски експерти, кој ја носи конечната одлука за финансирање. Компаниите и нивните инвестициски предлози ќе се оценуваат по пет категории: степен на иновативност, квалитет на подготвен проект, потенцијал на пазарот, капацитет на апликант и влијание на проектот.

Повикот е отворен до 15 мај 2019 година. Сите информации поврзани со повикот, апликацискиот формулар, како и правилниците и формуларите за оценување се објавени на следниот линк www.fitr.mk/inovacii.