ФИТР препознаен како успешен модел – поднесена иницијатива да се преслика на регионално ниво

Фондот за иновации и технолошки развој е препознаен како успешен пример во студијата изготвена од Светскиот економски форум (ВЕФ) со предлог да се преслика и во другите земји од регионот. Анализата на ВЕФ во која се идентификуваат можностите и приоритети за идната Платформа за конкурентност и иновации на Западен Балкан беше претставена на лидерската средба во Тирана на која ресорни министри, директори и бизнисмени дебатираа за идната соработка и дефинирање на акцискиот план за имплементација на овој проект.

Министерката за финансии, Нина Ангеловска и директорот на ФИТР, Јован Деспотовски на средбата поднесоа конкретен предлог за основање на регионален Фонд за иновации кој ќе има за цел да привлече поголем прилив на странски капитал и зголемена конкурентност на регионот.

Деспотовски и Ангеловска на регионална конференција во Тирана 2

“Инициравме креирање на регионален Фонд за иновации со кој ќе се искористи потенцијалот на регионалниот пазар од 17 милиони луѓе, а не само на фрагментираните пазари. Ние имаме инвестициско портфолио од околу 65 милиони евра. Над 340 компании веќе користат средства за иновации и технолошки развој. Сите овие бројки и резултати се препознаени и од меѓународните партнери. Целта е моделот што веќе функционира во Северна Македонија, кој, исто така постои и во Србија, да се подигне на едно повисоко ниво,“ нагласи Деспотовски.  

Целта на регионалниот фонд е зајакнување на прекуграничната соработка и поттикнување на инвестиции во приватниот сектор и иновациите, како и отворање на нови можности за финансирање на бизнис проекти во регионот. Исто така целта е да се отвори поголем пазар и можности за пристап до таленти, со што би се придонело и кон намалување на проблемот со одлив на мозоци.

Предлогот доби поддршка и од претставниците на бизнис заедницата и од делегациите на 6те земји од Западниот Балкан кои се вклучени во проектот. Сите ја нагласија потребата од користење и унапредување на веќе постоечки успешни модели со цел забрзан раст и развој на регионот и предностите на регионалната соработка.

И министерката Ангеловска нагласи дека е многу важно што во оваа иницијатива за зголемување на конкурентноста на регионот и пробив на домашните компании на глобалниот пазар ќе бидат вклучени и јавниот и приватниот сектор.

2Деспотовски и Ангеловска на регионална конференција во Тирана 3

“Со здружени напори треба да ги адресираме проблемите со кои се соочуваат сите земји во регионот како – јазот во потребните вештини, особено критичко размислување и претприемништво, одливот на таленти, олеснување на административните процедури. Преку креирање на екосистеми во кои ќе се развиваат компаниите и стартапите ќе прераснат во успешна приказна, ќе може да изградиме конкурентна економија, на национално, но и регионално ниво,“ изјави Ангеловска.

Инаку ова е прва иницијативата на Светскиот економски форум за земјите од Западен Балкан, што има за цел да се развие платформа – бизнис акцелератор кој ќе придонесе до придонесе за забрзување на иновациите и конкурентноста во регионот и поголема соработка на економски план. Според нив, трансформативно претприемништво, трпеливо инвестирање, нови пазари и предвидувања со конкретни препораки за акција се четирите приоритети на идниот акцелератор за конкурентност и иновации на Западен Балкан кој е во почетна фаза.

Поради голем интерес кај младите продолжен рокот за аплицирање на јавниот повик за „старт-ап“ и „спин-оф“ компании

Поради зголемениот интерес, особено од студенти и млади од целата држава, рокот за аплицирање за јавниот повик за кофинансирани грантови за новоосновани трговски друштва „старт-ап“ и „спин-оф“ е продолжен за дваесет дена односно до 15 март, 2020 година (До 23:59 часот).

Oдлуката следи откако до Фондот беа испратени повеќе писмени барања од студенти и млади од целата држава за продолжување на рокот за аплицирање, а за интересот во однос на овој инструмент за финансиска поддршка на Фондот, зборува и фактот дека досега се превземени над 750 апликациски пакети.

Јавниот повик е наменет за финансирање на новоосновани, микро, мали и средни претпријатија (не постари од 6 години), кои имаат иновативна идеја во фаза на „потврден концепт“ со реален план за комерцијализација.

Преку овој инструмент се обезбедува финансиска поддршка за активности на истражување и развој на „старт-ап“ и „спин-оф“ претпријатија и имплементирање на иновативни решенија, како и поддршка на претпријатија кои имаат висок потенцијал за раст.

Целта на овој повик, меѓу другото е што повеќе млади луѓе своите идеи да ги преточат во бизнис, да отворат свои компании и да аплицираат.

Вкупниот буџет за повикот изнесува еден и пол милиони евра, а преку овој инструмент е предвидено кофинансирање од ФИТР најмногу до 85% од вкупниот буџет за проектот, односно максимален износ од 30.000 евра. Преостанатите 15% од средствата треба да бидат обезбедени од компаниите.

Во периодот до истекување на рокот за аплицирање, за домашните компании ФИТР обезбедува користење на бесплатна советодавна поддршка и техничка помош. Повеќе информации за повикот и начинот на аплицирање на http://www.fitr.mk/startapuvaj-2/

ФИТР воведува нов механизам за поддршка на млади талентирани деца

Фонд за иновации и технолошки развој организираше консултативна дебата за новиот механизам за финансиска поддршка на младите креативци. ФИТР подготви  „Правилник за финансиска поддршка на научно-технолошката извонредност и претприемништвото кај учениците и младите“ – нацрт документ кој има за цел да ги утврди правилата според кои ќе се доделува финансиска и техничка помош на талентирани деца и нивните ментори. Претставници на повеќе образовни институции и граѓански здруженија кои учествуваат на дебатата го оценија овој чекор како позитивен дополнувајќи го со свои сугестии и коментари кои ќе бидат земени во финализирањето на правилникот.

Целта на воспоставувањето на новата мерка е отворање на дополнителни можности за финансирање на младите креативци при што ќе бидат опфатени сите фази, од идентификување на нивниот потенцијал и можности, подготовка за учество на меѓународни натпревари и финансиска поддршка.

Консултативна средба во ФИТР за поддршка на талентирани деца 2

Оваа мерка е наменета за сите образовни установи и здруженија кои спроведуваат активности за поддршка на талентирани ученици и студенти или работат на развој на претприемачки способности кај младите.

“Наша должност како општество е да се грижиме за најталентираните и најспособните, но и на сите да им овозможиме еднаков и фер пристап до поддршка за да ги реализираат сопствените потенцијали. Оваа мерка има за цел намалување на одливот на мозоци и унапредување на вештините на талентираните деца потребни за нивно вклучување и лидерство во иновативните и технолошки напредни индустрии. Ова е процес со кој вистински и конкретно ќе вложиме во иднината на оваа држава. Бидејќи вложување во младите е вложување во нашата иднина “, посочи Јован Деспотовски, директор на Фондот за иновации и технолошки развој.

Инаку со овој механизам поддршката за научно-технолошка извонредност и претприемништво кај учениците и младите ќе се доделува во вид на грант во износ од минимум 30.000 (триесет илјади) денари до максимум 600.000 (шестотини илјади) денари. Грантот може да го покрива целиот износ на потребното финансирање за предвидените активности. Кофинансирањето обезбедено од други извори, ќе се земе во предвид при бодувањето на апликациите.

Нацрт документот во следните 15 дена ќе биде објавен и на веб страната на Фондот (www.fitr.mk) со цел и пошироката јавност да се вклучи со конструктивни коментари и сугестии. Финалната верзија на документот потоа ќе биде доставена до Владата на Република Северна Македонија.

Консултативна средба во ФИТР за поддршка на талентирани деца 3

Инаку оваа мерка е дел од пошироката иницијатива на ФИТР од почетокот на 2019 за креирање на т.н. „Фонд за млади умови“- системско решение со кое државата во иднина ќе вложува во развивање и поддршка на таленти кај младите. Во рамките на овој Фонд веќе се интегрирани програмите „Џуниор Ачивмент“, UPSHIFT и Предизвик за млади истражувачи, наменети за ученици од основно и средно.

ФИТР само во изминатата година има инвестирано околу 20 милиони денари во реализација на програми наменети за млади и деца од различни возрасти, со цел поттикнување на нивното критичко размислување и иновативност. Преку програмите на Фондот до сега се поддржани 54 средни и основни училишта со над 500 вклучени ученици и ментори.

На барање на компаниите продолжен рокот за аплицирање на јавниот повик за технолошки развој

Поради голем интерес и на барање на домашните компании, рокот за аплицирање по редовна постапка за јавниот повик за кофинансирани грантови за технолошки развој е продолжен до 10 февруари 2020 година (до 23:59 часот).

Вкупниот буџет за повикот изнесува шест милиони евра од кој три милиони се наменети за аплицирање по редовна постапка. Преку овој инструмент се обезбедува финансиска поддршка до 30 отсто во максимален износ од 10 милиони денари, а останатите 70 отсто се учество на компаниите.

Инструментот е наменет за финансиска поддршка за технолошки развој на претпријатија и приватни здравствени установи („ПЗУ“), меѓу другото за набавка на опрема, воведување нови производствени линии, подготовка и спроведување на активности за подобрување на енергетската ефикасност и сл.

Во периодот до истекување на рокот за аплицирање, за домашните компании ФИТР обезбедува користење на бесплатна советодавна поддршка и техничка помош.

Дополнително, со цел информирање за деталите од повикот, условите и можностите за аплицирање, активни се информативни сесии во Скопје и низ градовите во државата, организирани во соработка со стопанските комори и други организации.

Повеќе информации за повикот и начинот на аплицирање на http://www.fitr.mk/tehnoloshki-razvoj/

Поддржуваме поголема продуктивност и конкурентност на малите и средни претпријатија – Вицепремиерката Царовска и директорот Деспотовски во посета на Фејдом

Заменичката на претседателот на Владата задолжена за економски прашања, Мила Царовска и директорот на Фондот за иновации и технолошки развој, Јован Деспотовски, ја посетија компанијата Фејдом, една од компаниите-корисници на кофинансирани грантови за поддршка на иновации.

Вицепремиерката Царовска посочи дека во изминатите две и пол години Фондот за иновации и технолошки развој значително го зголемил опфатот на компаниите коишто се поддржани. Ако во 2017 година во портфолиото на Фондот биле само триесетина компании со вкупна поддршка од околу 1 милион евра, во моментов се поддржани 314 микро, мали и средни компании, а проектите кои се во реализација се со вредност од 57 милиони евра, што значи дека поддршката од ФИТР кон компаниите преку мерките од Планот за економски раст е многукратно зголемена.

„Микро, малите и средни компании се двигател на економскиот раст и преку Фондот за иновации и технолошки развој и други инструменти, државата треба да продолжи да го поддржува нивниот развој. Важно е дека се поддржуваат компании на целата територија, односно во повеќе општини и во различни сектори. Со силна и посветена работа како Влада изминатите две и пол години направивме економски пресврт. Од бруто домашен производ кој што беше – 1,8 %, постигнавме просечна вредност на раст на БДП од 3,6% во 2019 година. Компаниите и работниците веќе ги чувствуваат нашите одговорни политики и мерки. Минималната плата е зголемена за 60% и изнесува 14.500 денари, а просечната плата исплатена во ноември 2019 изнесува 25.787 денари. Навистина ми е драго што Фејдом е една од компаниите што знае да го цени трудот на вработените и просечната плата којашто ја исплаќа е околу 29.000 денари, што е над државниот просек“, нагласи вицепремиерката Царовска.

Директорот на Фондот за иновации и технолошки развој Деспотовски рече дека компанијата Фејдом досега е помогната од државата со 9,6 милиони денари, нивниот проект започна да се спроведува во 2018 година, а истиот е со времетраење од 24 месеци. Toj потсети дека анализата што ФИТР ја направи минатата година за компаниите кои се поддржани од Фондот покажува просечен раст на приходите на поддржаните компании од 50%, просечен раст на добивката од 60%, просечен раст на платите од 40% и раст на вработувањата од 27%.

„Фирмата Фејдом ангажира околу 100 луѓе. Вицепремиерката спомена дека просечните плати во компанијата се веќе 20-ина проценти над националниот просек. Ќе споменам уште еден податок: во сите овие 314 компании што ги финансираме, ангажирани се нови над 1500 лица коишто земаат просечни плати од 60-70% над националниот просек, и тоа со реални инвестиции, со реално производство, со реални луѓе. Гледаме од денешниот пример, со инвестиција во реорганизација на самиот процес на производство, рокот на испорака е скратен значително и со тоа, компанијата ја зголемува конкурентноста на меѓународниот пазар. Дека не инвестираме во фирми коишто остануваат само во Македонија, се гледа по Фејдом кои освојуваат и меѓународни дизајнерски награди, во 2019 и во 2020 година во Сојузна Република Германија. Оваа компанија со поддршката што ја добива од државата успева да добие врвна дизајнерска награда во Германија со што се дополнува вредноста на брендот и се зголемува додадената вредност што понатаму останува во економијата“, потенцираше Деспостовски.

Основачот на компанијата Фејдом, Зоран Радоњанин, изрази благодарност до Владата и Фондот за иновации за поддршката во реализација на нивниот проект, наречен „0-48“, со којшто се зголемува продуктивноста на компанијата и секое порачано парче мебел се изработува во рок од 48 часа.

„Инвестиравме во нова ЦНЦ машини за кроење на дрвените плочи и текстил и правиме комплетна реорганизација на производствениот процес, со што времето на испорака од 15-30 дена, ќе можеме да го скусиме на само 48 часа. Првите проби покажуваат дека сме кон крајот на процесот, во март 2020 година ќе почнеме со дневна имплементација на реорганизираното производство, а до крајот на 2020 очекуваме потполна реализација, што ќе биде нова можност за развој и на Фејдом и можност за нашите клиенти“, кажа директорот на Фејдом, Радоњанин.

ЗПВРСМ Царовска и ДФИТР Деспотовски во посета на Фејдом 2

Деспотовски: Направивме целосен пресврт во економската политика со фокус на домашните компании

Директорот на Фондот за иновации и технолошки развој (ФИТР), Јован Деспотовски беше во посетата на компанијата “Нетам“ во рамки на кампањата “Создаваме успешни приказни“ која Фондот ја стартуваше со цел презентација на резултатите и ефектите од финансиската поддршка на домашните компании преку своите инструменти.

Оваа текстилна компанија од н.м. Марино, во близина на Скопје, работи на спроведување на проектот „Изработка на изолациони градежни материјали од текстилен отпад“ преку кој се собира, рециклира и преработува текстилниот отпад и се изработуваат производи како изолациони панели, ролни, геотекстил и други изолациски материјали кои потоа се употребуваат во градежништвото. Преку иновативниот пристап на преработка и пренамена на отпадот со овој проект се намалуваат и количините на текстилен отпад кој завршува на депониите со што се дава значителен придонес кон зачувувањето на животната средина заради неговата неразградливост и штетните последици од негово согорување или складирање.

ДФИТР Деспотовски во посета на компанијата „Нетам“ 2

„Овде гледаме дека се работи за конкретни резултати од конкретни мерки. Она што ме радува е дека покрај ефектите за економијата проектите кои имаат финансиска поддршка од Фондот имаат и друга додадена вредност. Проектот на Нетам е пример како може еден горлив проблем, како овој со отпадот, да добие додадена еколошка вредност и е доказ дека вложувањето и поддршката на домашните компании, преку инструментите на Фондот создава успешни приказни и проекти. Ако ги сумираме резултатите од изминативе две и пол години навистина можеме да зборуваме за пресврт. Оваа компанија е една од 314 кои се финансирани преку инструментите на Фондот со што значително е зголемен опфатот на поддржани домашни. Ако во 2017 година во портфолиото на Фондот имаше само триесетина компании со вкупна поддршка од околу 1 милион евра, во моментов зборуваме за проекти се со вредност од 57 милиони евра, што значи дека поддршката од ФИТР кон компаниите е зголемена за над 50 пати,“ изјави Деспотовски.

„Нетам“ воведе нова производна линија која е дело на развојниот тим компанијата, со примена на иновативен пристап во процесот на преработка на текстилниот отпад и производтво на нови производи наменети за продажба на домашниот и странските пазари.

“Станува збор за проект со вкупна вредност од 120.000 евра од кои 30 % се наш влог, а останатите 70% се поддршка од Фондот. Нашата главна цел беше да најдеме начин за рециклирање на отпадот кој се јавува од нашето производство. Само кај нас минимум 15 % од производството отпаѓа на отпаден материјал, кој е непогоден за понатамошна нормална употреба што претставува голем проблем и за нашата фабрика, но е и општествено значаен проблем. Морам да потенцирам дека немаше да успееме да го реализираме ова без поддршката од ФИТР. Нашиот производ треба да биде замена на изолационите материјали коишто се користат и се увезуваат од надвор. Реализацијата на овој проект ни е мотивација да работиме на развој и на други производи од текстилен отпад, но верувам дека ќе поттикнеме развој на еколошката свест при работењето и кај други компании“, изјави Драган Коцевски, директор на „Нетам“.

ДФИТР Деспотовски во посета на компанијата „Нетам“ 3

Инаку, оваа компанија која сега брои над 50 вработени, преку овој проект отвори и нови работни места со просечна плата над 30% во дејноста.

“После две и пол години водење силна и одговорна економска политика, граѓаните почнаа да ги чувствуваат придобивките и тоа преку зголемените плати, преку намалените трошоци, преку мерките за поврат на средства и преку помошта која ја обезбедивме за домашните компании. Како потврда на тоа се бројките кои велат дека само во третиот квартал на 2019 година невработеноста е намалена на рекордно ниски 17,1%, а направивме и економски пресврт: БДП од минус 1,8 за две и пол години достигна просечна вредност од 3,6%. Направивме целосен пресврт во економската политика со фокус на домашните компании,“ нагласи Деспотовски.

„Предизвик за млади истражувачи“ објавен по трет пат

Фондот за иновации и технолошки развој (ФИТР) по трет пат објавува јавен повик  “Предизвик за млади истражувачи“ чија цел е поттикнување на креативното размислување кај децата и поддршка за истражувачки проекти базирани на научен метод.

Повикот е наменет за сите основни и средни училишта, а истражувачките проекти на кои треба да работат деца во тимови од три до седум ученици предводени од ментори, треба да се од областите на природните и техничките науки. Процесот на истражување треба да се заснова на „научен метод“, односно да вклучува формулација, тестирање и потврда/модификација на хипотеза по пат на експеримент и набљудување, а предложените проекти треба да дадат видливи резултати. 

Предност имаат проектите со интердисциплинарен карактер, кои предвидуваат инклузивен пристап во формирањето на тимовите (имаат еднаква родова застапеност, вклучуваат деца со различна етничка припадност, деца со посебни потреби, деца од различни возрасти и слично) и се поднесени од училишта од рурални средини.

Објавен „Предизвик за млади истражувачи 3“ 2

Вкупниот буџет за овој предизвик изнесува 6.000.000 (шест милиони) денари. Буџетот на поединечен предлог проект е до 300.000 (триста илјади) денари, односно дополнителни 30.000 денари за  ментори, наменети за обуки, семинари, конференции што би придонеле кон поуспешна реализација на проектот.

„Предизвик за млади истражувачи“ се објавува по трет пат. Искуството од минатите две години ни кажува дека успеавме да ги мотивираме учениците да работат на научно- истражувачки проекти. Ова претствува и интелектуален стимул за учениците и шанса да се стекнат и развијат меки вештини, како тимска работа, споделување и делење информации и јавно говорење. До сега имаме поддржано 54 училишта кои работат на вакви проекти а во кој се вклучени околу 500 ученици и професори. Само минатата година имавме стотина пријавени училишта, но оваа година очекуваме таа бројка да се зголеми,“ изјави Николина Стојанова од секторот за спроведување програми на ФИТР.

На настанот своите проекти ги презентираа добитните проекти  на основното училиште „Манчу Матак“ од Кривогаштани – „Со природни ресурси до еколошки здрава животна средина“, како и на средното приватно училиште САБА од Скопје – „Систем за детекција на гасовите во воздухот во работни простории“. Учениците кои ги изработија овие  проекти пред ученици од скопските гимназии „Никола Карев“ и  „Орце Николов“, како и основното училиште „Гоце Делчев“ говореа за нивната мотивација и го споделија нивното искуство од реализацијата на проектот и што тоа значи за нивното училиште.

Објавен „Предизвик за млади истражувачи 3“ 3

„Со овој проект покажавме дека науката може да се примени за да се надминат проблеми со кои се соочуваме во нашето секојдневие. Сите наши соученици сега внимаваат повеќе кога станува збор за животната средина, и сфативме дека ако заеднички работиме на истражувачки проекти, можеме да направиме голема промена таму кај што живееме,“ сподели ученичка од училиштето „Манчу Матак“.

Инаку „Предизвик за млади истражувачи“ е јавен повик кој Фондот го спроведува во соработка со Министерство за образование и наука и е дел од концептот кој го развива ФИТР – „Фонд за млади умови“. Оваа национална сеопфатна рамка за поддршка предвидено е да опфати поддршка преку веќе постоечки успешни иницијативи, да понуди нови мерки на поддршка за поттикнување на креативноста, иновативноста и претприемништвото кај младите, како и негување и унапредување на талентите кај децата.

Предлог проектите што ќе пристигнат во рамки на јавниот повик „Предизвик за млади истражувачи“ ќе се оценуваат според квалитетот на проектот, применливост на резултатите од истражувањето, усогласеност на предлог-проектот со целите на јавниот повик и капацитет на проектниот тим.

Јавниот повик „Предизвик за млади истражувачи“ кој ФИТР го објави денес ќе трае до 16.03.2020 година. Условите за аплицирање и критериумите за подобност на предлог проектите и сите дополнителни информации се на www.fitr.mk/predizvikzamladi3

Објавен „Предизвик за млади истражувачи 3“ 4

Царовска и Деспотовски во посета на ИТ компанијата Докстим – Преку ФИТР поддржани 314 мали и средни компании, се реализираат проекти во вредност од 57 милиони евра

Заменичката на Претседателот на Владата задолжена за економски прашања Мила Царовска, заедно со директорот на Фондот за иновации и технолошки развој Јован Деспотовски, ја посетија иновативната ИТ компанија Докстим, којашто е корисник на инструментот за кофинансирани грантови за иновации.

Вицепремиерката Царовска посочи дека во изминатите две и пол години Фондот за иновации и технолошки развој значително го зголемил опфатот на компаниите коишто се поддржани. Ако во 2017 година во портфолиото на фондот биле само триесетина компании со вкупна поддршка од околу 1 милион евра, во моментов се поддржани 314 микро, мали и средни компании, а вкупните проекти се со вредност од 57 милиони евра, што значи дека поддршката од ФИТР кон компаниите е зголемена за над 50 пати, посочи Царовска.

ЗПВРСМ Царовска и ДФИТР Деспотовски во посета на Докстим и Микротика 2

„Преку мерките од Планот за економски раст, кој се спроведуваат преку Фондот за иновации и технолошки развој, поддржани се 314 компании кои реализираат проекти во вкупна вредност од околу 57 милиони евра, од кои 34 милиони евра се поддршка преку Фондот, односно од буџетските средства. Важно е дека се поддржуваат компании на целата територија, односно во повеќе општини и во различни сектори. Застапени се компании од ИТ индустријата, но и од земјоделството, производство и преработувачка на храна, автомобилска индустрија, градежништвото и многу други сектори. Микро, малите и средни компании се двигател на економскиот раст и преку вакви фондови државата треба да продолжи да го поддржува нивниот развој“, потенцираше вицепремиерката Царовска.

Директорот на ФИТР, Деспотовски се осврна на проектот на компанијата Докстим, една од многуте ИТ компании кои се развиваат со поддршка од Фондот.

„Докстим е само една компанија, пример кој потврдува дека вложувањето и поддршката на домашните компании, преку инструментите на Фондот создава успешни приказни и проекти.

Компанијата Докстим веќе успешно работи и на странските пазари, и e една од нашите амбасадори во кампањата „Создаваме успешни приказни“ преку која ги презентираме резултатите од работата на ФИТР. Токму преку овие примери, покажавме дека со вложување во домашните компании во изминативе две години успеавме да ја зацврстиме домашната економија, како што гледате овде – да ги задржиме младите, и наместо да извезуваме луѓе да извезуваме успешни бизнис приказни. Исто така успевме и да ја вратиме довербата во системот. Доказ за тоа се бројките. Еве само на последните два повика кои се во тек имаме голем интерес. До сега само за инструментот за технолошки развој се преземени 480 апликациски пакети, додека за стартап и спиноф компании веќе се преземени 313 апликациски пакети. Ова е повеќе од мотив да продолжиме и понатаму со вакви мерки кои даваат реални резултати“, нагласи Деспотовски.

ЗПВРСМ Царовска и ДФИТР Деспотовски во посета на Докстим и Микротика 3