Fond_za_inovacii_logo_2

ФИТР остро реагира на изнесените невистини на денешната прес конференција на политичката партија ВМРО ДПМНЕ

Компанијата „Билд“ не е корисник на средства од Фондот за иновации и технолошки развој, ниту пак се исплатени било какви средства на истата. За оваа компанија, Комитетот за одобрување на инвестиции, што е независно тело, составено од меѓународни експерти, има донесено одлука за финансиска поддршка во јули 2018 година., но постапката за потпишување на договор од страна на Фондот со оваа компанија е запрена. Во самата постапка пред потпишување на билокаков договор, што ја води Фондот, целосно се применуваа и ќе се применуваат сите одредби од регулативата за спречување на судир на интерес, без исклучок.

Дополнително, споменатото лице Неда Икономова – Гавриловска ниту била ангажирана, ниту може да биде ангажирана во било која фаза од евалуација и одлучување за доделување на финансиска поддршка од страна на Фондот, било како надворешен соработник или како вработен. Истото, од причина што Фондот применува системско решение за превенција од влијанија, преку двостепен систем на оценка и одлучување, во кој се вклучени надворешни домашни и странски експерти, што се ангажираат на јавен оглас. Вработените во Фондот за иновации и технолошки развок, директорот и членовите на Управниот одбор се целосно исклучени од процесот на одлучување.

Имајќи ги предвид овие факти, останува дилемата зошто на политичката партија ВМРО ДПМНЕ и пречи финансиската поддршка за инвестиции на над 140 домашни микро, мали и средни компании што Фондот ја реализира во транспарентни постапка и однапред објавени критериуми во 2018 година. За реализација на инвестициските проекти, сите домашни компании вложуваат сопствени средства од 40% и ќе ангажираат над 800 лица, за кои ќе исплатат двојно поголема плата од просекот во земјата.