Македонската компанија Ice Technology прави чуда од мраз!

IT3

Македонската компанија Ice Technology прави чуда од мраз!

 Интервјуто може да го прочитате
ТУКА.