Фондот за иновации и технолошки развој организира обуки со консултанти од следните од следните области:

  1. Изработка на предлог проекти
  2. Истражување на потенцијал за заштита на право од индустриска сопственост
  3. Иновациски менаџмент
  4. Анализа на пазар

Закажување термин на телефонскиот број: 02 3145 258 или на e-mail адреса: valentina.dimitrievska@fitr.mk