SAMSUNG CSC

Оглас за работен ангажман на определено време на проектот „Иновативен Еко-Систем во областа на прекуграничната соработка“

Со цел успешна имплементација на проектот „Иновативен Еко-Систем во областа на прекуграничната соработка“, Фондот за иновации и технолошки развој има потреба од ангажирање на лице за следната работна позиција:

  • научен соработник за координација (Scientific Staff Liaison Officer Ohrid)

Заинтересираните се покануваат да ги достават своите работни биографии на англиски јазик кои покрај се треба да содржат преглед кој ја потврдува нивната квалификуваност за наведените барања. Изразениот интерес, со работна биографија, мотивациско писмо и сите други релевантни документи во прилог, потребно е да се достават најдоцна до 6 декември 2019 година до 16:30 часот на адреса ГТЦ лок. 6, Д.Е 220, 1000 Скопје Република Северна Македонија.

Работниот ангажман ќе се одвива во Охрид, во Иновативниот хаб во рамките на Факултетот за туризам и угостителство.

За навремено пристигнати апликации ќе се сметаат и оние кои се испратени по поштенски пат со доказ за испраќање пред истекот на горенаведениот рок.

ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ download