Стаклена градина во ООУ Вера Циривири Трена со поддршка на ФИТР

Со поддршка од ФИТР, реализиран проект за стаклена градина во ООУ „Вера Циривири Трена“

Преку „Фонд за млади умови“, Фондот за иновации и технолошки развој вложува во младите, како и нивниот развој и проекти.

Во скопското основно училиште „Вера Циривири Трена“ учениците имаат своја стаклена градина, каде одгледуваат зеленчуци, зачински билки и цвеќиња. Во рамките на „Предизвик за млади истражувачи“ на Фондот, тие ги истражуваат растенијата, влијанието на инсектите и вкусуваат зеленчуци од нивниот училишен двор.

Големо браво за учениците и нивните ментори. Погледнете го нивното видео: